Historik

Trollenäs Slott ligger på en historisk intressant plats och omnämns så tidigt som på 1380-talet då gården ägs av riddaren Stig Aagesen Thott. Gården kallades Näs efter den udde som bildats vid sammanflödet av Saxån och Gullarpsån. Egendomen ärvs inom släkten Thott och år 1559 bygger Thage Ottesen Thott en borgbyggnad. Denna borg finns avbildad i ett planchverk från 1680-talet och visar en ståtlig renässansborg i tegel. Thage Ottesen Thott och hans hustru Else Ulfstand ligger begravda i den medeltida kyrkan som ligger i slottsparken.

Egendomen ärvs vidare inom familjen Thott fram till 1682 då Knut Thott ingår en bytesaffär med Helle Trolle, född Rosenkrantz, änka efter riksrådet, riksamiralen och vicekungen i Norge Nils Trolle och ägare av Gaunö slott, på Själland i Danmark.

Familjen Trolle hade sitt ursprung i Småland kring trakterna omkring Bergkvara i Småland. Kring år 1500 hörde släkten till en av de största jordägarna i norden och Arvid Trolle byggde en för tiden stor borg vars grunder ännu kan beses på Bergkvara. Släkten fanns representerad både i Sverige och Danmark och räknas till både svensk och dansk uradel. Familjen har friherrlig värdighet.

Efter Helle Trolle ärver sonen Arvid egendomen och efter denne blir sonen Fredrik Trolle ägare 1720. Fredrik Trolle instiftade ett fideikommiss till förmån för sin sonson och namne Fredrik Trolle som ärver egendomen 1770. I och med instiftandet av fideikommisset som också omfattade Fulltofta döps Näs om till Trollenäs. Fredrik Trolle lät också sina 3 döttrar ärva egendomar och kapital med löfte om att dessa skulle ihågkomma namnet Trolle. Sålunda får vi egendomar som är kopplade till namnet Trolle. Trolleholm, Trolleberg, Trollesund, Trolle-Ljungby och familjerna Trolle-Bonde, Trolle-Löwen och Trolle-Wachtmeister.

Fredrik Trolle jr avled tragiskt i en drunkningsolycka 1775 varvid hans yngre bror Arvid fick ärva. Han var barnlös och efter honom följer två ogifta brorssöner Fredrik Arvid och Nils.

1890 ärver brorsonen Nils Trolle egendomen och sätter igång ett omfattande renoverings och nybyggnadsarbete. Borgen från 1500-talet hade tidigare genom gått ett antal renoveringar under århundradena. Den senaste kring år 1800 då slottet vitputsades.

Nils Trolle med sin unga hustru Anna, född Leijonhufvud anlitade den berömde danska arkitekten Ferdinand Meldahl. Han skapade en imponerande slottsanläggning med medeltida skånsk-danska inslag samt en rik fransk renässansdräkt i tegel. Flyglarna nybyggdes till den ursprungliga mittbyggnaden. Interiörerna är av yppersta klass och till största delen inspirerade av storhetstidens barockideal. Den ansvarige arkitekten Agi Lindegrens främsta inspirationskälla var Drottningholms slott där han sedermera blev utnämnd till slottsarkitekt.

Efter Nils Trolle ärvde hans son Ulf egendomen 1930 och sedan dennes son Nils. Han son Ulf, är nuvarande innehavare sedan 2010. Godsets verksamhet består av slottsverksamheten, ett omfattande jord och skogsbruk samt förvaltning av fastigheter.

Festlokal & bröllop i Skåne